4 11, 2021

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟਾਕਾਨਿਨੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੋਲੇ ਦਾ ਰੰਗ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ

2021-11-08T22:56:23+00:00November 4th, 2021|

Go to Top